IMDb 6.9
دانلود فیلم نیمه پنهان
76%

دانلود فیلم نیمه پنهان

فرشته در آستانه رسیدگی همسرش خسرو به به پرونده قضایی یک زن محکوم به اعدام دفترچهٔ خاطراتش را به خسرو می دهد. خسرو در دفتر می خواند که فرشته که در سال های 58–59 دانشجو بوده، جذب گروه های سیاسی چپ می شود و به عنوان هوادار فعالیت می کند.

توضیحات
فرشته در آستانه رسیدگی همسرش خسرو به به پرونده قضایی یک زن محکوم به اعدام دفترچهٔ خاطراتش را به خسرو می دهد. خسرو در دفتر می خواند که فرشته که در سال های 58–59 دانشجو بوده، جذب گروه های سیاسی چپ می شود و به عنوان هوادار فعالیت می کند.

فرشته در آستانه رسیدگی همسرش خسرو به به پرونده قضایی یک زن محکوم به اعدام دفترچهٔ خاطراتش را به خسرو می دهد. خسرو در دفتر می خواند که فرشته که در سال های 58–59 دانشجو بوده، جذب گروه های سیاسی چپ می شو...

دیدگاه های کاربران

0 نظر
انصراف

اولین نفری باشید که دیدگاهی ثبت میکند

دانلود فیلم نیمه پنهان - فیلمیفای